Pajęczyna Antysmogowa Łaskarzew — sieć monitoringu jakości powietrza w Łaskarzewie i najbliższej okolicy. Powstała dzięki zaangażowaniu woluntariuszy by podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców a w konsekwencji poprawić jakość powietrza, którym oddychamy codziennie w Łaskarzewie.
Rozmieszczone w mieście czujniki monitorują 5 parametrów powietrza (PM2.5, PM10, temperaturę, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne). Odczyty wykonywane są w trybie ciągłym (24/7) co 3 minuty. Wszystkie dane są rejestrowane, archiwizowane i na żywo przedstawiane na wykresach.
Inicjatywę dofinansowano w ramach projektu Mazowsze Lokalnie a wsparcia udzieliło jej Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne.
Powered by aqi.eco.